Welkom bij betaal-nu.nl.

Betaal-nu.nl is een product van Novo Software.

Wij staan geregistreerd op:

Overspoor 15

1688JG Nibbixwoud

Kvk: 86616889

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website en diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Definities In deze voorwaarden wordt verwezen naar:
 1. Diensten
 2. Betaal-nu.nl biedt een platform aan waarop betaalverzoeken, betaalpagina’s en betaallinks kunt maken. De betaling op ons platform wordt afgehandeld door Mollie. Wij slaan alleen het noodzakelijke op van gebruikers, inclusief gegevens voor analytics, en zullen deze gegevens niet delen met derden.
 3. Account
 4. Om gebruik te maken van onze diensten dient u een account aan te maken op onze website. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw accountgegevens en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot uw account. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
 5. Betalingen
 6. Betalingen via ons platform worden afgehandeld door Mollie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertragingen of fouten in de betalingsverwerking door Mollie.
 7. Aansprakelijkheid
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten als gevolg van uw gebruik van onze website en diensten. U vrijwaart ons van enige claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van onze website en diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gemiste inkomsten als gevolg van fouten in ons platform. U dient uw eigen pagina regelmatig te controleren om te controleren of alles correct is.
 9. Intellectueel eigendom
 10. Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en diensten, inclusief de inhoud daarvan, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag deze inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
 11. Wijzigingen
 12. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.
 13. Illegale activiteiten en account verwijdering
 14. Het is niet toegestaan om illegale activiteiten te ontplooien via ons platform. Wij behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen indien wij vaststellen dat u in strijd handelt met deze voorwaarden.
 15. Toepasselijk recht
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 17. Facturatie en abonnement
 18. Wij factureren maandelijks, en schrijven 14 dagen na factuurdatum het bedrag af van uw rekening via SEPA-incasso. Indien u uw abonnement bij ons wilt opzeggen dient u 7 dagen voor de volgende factuurdatum de opzegging aan te vragen. Uw abonnement wordt dan zsm stop gezet.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@novosoftware.nl.